Мисия

Един от лостовете, които са крепяли този свят през вековете и продължават до го крепят е надеждата. Ако този свят е едно музикално произведение, лайтмотивът, който свързва отделните части е „Гласът на надежда” за един по-добър живот и в материално, и в духовно отношение.

Днес, когато надеждите на хората за по-добър живот са отново заглушени от бушуващата политическа, икономическа и дълбока духовна криза, на този мрачен фон, Представителният ансамбъл за християнска музика при Църквата на адвентистите от седмия ден в България „Гласът на надеждата” се явява на музикалната сцена, опитвайки се с музикални изразни средства да съживи у хората надеждата в доброто. Изпълнителите от „Гласът на надеждата” вярват, че музиката може да докосне и трогне със сила, надвишаваща тази на думите или на който и да било друг начин на общуване. А духовната хорова песен, съчетавайки от една страна качествена мелодия, хармония и ритъм, използвани по един интересен, балансиран и уместен художествен начин и от друга – градивен и богат по съдържание текст, издига мислите към благородни и чисти идеали, предизвиква най-възвишеното човешко изживяване, пробуждайки в душата вярата в Бог.

„Колко често потисната и готова да се отчае душа си е припомняла някои от Божиите слова чрез отдавна забравена песен и изкушенията са изгубвали своята сила, животът е придобивал нов смиъл и нова цел, а душата е била обхваната от смелост и радост!” (Елън Уайт)

Чрез богатия си репертоар и боговдъхновеното си изпълнение този вокално-инструментален колектив се стреми да завладее всяка публика и слушателите да се почувстват по-утешени, радостни, насърчени в Христос – надеждата на всички векове.